Centralna evidenca geodetskih točk

Revision: / 1.0
Status: / Draft
Repository: / giselle
Project: / GURS-GeodetskeTocke
Folder: / Documentation
File: / GURS-CEGT-Tehnicna_dokumentacija.doc
Owner: / Grega Milcinski
Last modification: / 10.12.2007
Created: / 15.3.2008


Zgodovina dokumenta

Instructions for using the template are enclosed in a red box like this. Please read these instructions and follow them!

Make sure that you delete all template instructions before producing the final version of a document. The easiest way to do this is as follows:

 1. Open the Styles and Formatting pane by choosing option Format - Styles and Formatting from the menu.
 2. Right-click the Template Instructions style and choose Select all n instances .
 3. Press Delete key.

Document Format

The document should be kept in Microsoft Word format when writing it, exchanging it with reviewers, and when committing it to CVS. When sending a document to customers who do not need to edit the document, use PDF format instead.

Document Properties

Prior to starting to write a document, make sure to set its properties inFile - Properties - Custom . The properties are:

 • Status: the maturity status of the document. See below.
 • Project: the project in the context of which the document was prepared.
 • Revision: the version of the document.
 • Folder: the name of the folder where the document is stored. The folder is specified relative to the root of the project, using slashes (/) as delimiters.
 • Repository: the name of the repository where the document is stored.
 • Confidentiality: disclosure policy of the document, which can be either Confidential or Public.

Apart from these, make sure to fill in standard properties:

 • Title: the title of the document.
 • Subject: the subject (subtitle) of the document.
 • Manager: the owner of the document.

To ensure that document, its properties and cross-references remain consistent throughout the document, update all fields before sending the document to someone else or committing it to CVS. Do this by:

 1. Selecting the entire document (Ctrl + A)
 2. Update all fields (press F9).
 3. Do the same for header and footer!

Document History

The following table records all modifications, reviews, releases and retirements of the document. Whenever you make a change, make sure to record it, along with the revision, date, your name, affected sections, and a brief description of the change made.

Revisions are in format X.Y, where X is the major and Y the minor version. The major version is only incremented when the previous document has been retired.

The date should be stated in ISO 8601 format: YYYY-MM-DD, where YYYY is the year, MM the month and DD the day.

The section should be either All, indicating a global change, or a cross-reference to the section. To insert a cross-reference, use Insert - Reference - Cross Reference function.

When releasing, reviewing or retiring a document, state this in the modification column by using a bold style. Also, make sure that you change the Status custom property to either:

 • Draft: the last change was either a review or a regular modification.
 • Released: the last change was a release.
 • Retired: the last change was a retirement.

Revision / Date / Author / Section / Modification
1.0 / 2008-03-15 / Grega Milcinski / All / Created.
1.1 / 2008-11-15 / Grega Milčinski in Jernej Srebrnič / All / Dopolonitve zaradi nadgradnje aplikacije
1.2 / 2009-06-19 / Grega Milčinski / All / Dopolnitve glede konfiguracije grafike

Zaupnost

The text to use for a confidential document:

Ta dokument je označen kot zaupen dokument. Kot tak ne sme priti v roke osebam, ki niso opisane v sekciji Publika, niri v elektronski, papirni ali kakšni drugi obliki.

The text to use for a public document:

This document is classified as a public document. As such, it or parts thereof are openly accessible to anyone listed in the Audience section, either in electronic or in any other form.

Obseg

Dokument vsebuje dokumentacije za aplikacijo Centralna evidenca geodetsjih točk.

Publika

Razvijalci aplikacije Centralna evidenca geodetskih točk ter predstavniki naročnika – Geodetske uprave RS

Tipografija

This document uses the following styles:

Table 1: List of styles and their meanings as used in this document.

Style / Description
/usr/bin/perl, ConfigFile.xml / An identifier representing a filename or a directory.
Ctrl + Alt + Del . / A keystroke.
File - Open. / Used as a symbol for graphic interface elements
Identifier / Text used for various identifier reasons
€ 1.000,00 / Currency.
x,y / Mathematical expressions
/ Note: a box like this contains important information.
/ Use a box like this to pose a puzzle to the user.
A box like this would contain sidebar text.
/ Warning!
A box like this contains even more important information. /

Seznam izrazov

Reference

To insert a reference, copy & paste the row below. Alternatively, follow the IEEE reference style:

Then, insert a bookmark (Insert – Bookmark) across the reference number/ID enclosed in square brackets (including the square brackets). When referencing a reference, insert a cross-reference (Insert – Reference – Cross Reference) to the bookmark. This will ensure that the cross-reference is clickable, and that the reference ID remains consistent if references are reordered.

[1]Projektna naloga

Kazalo

1. Logični model baze podatkov

1.1. Entitetno-relacijski diagram

1.2 Povezave med entitetami

2. Fizični model baze podatkov

2.1. Seznam tabel z opisi

2.2. COUNTRY

2.3. DATOTEKEPRERACUNA

2.4. DATUM

2.5. FOTOGRAFIJE

2.6. GEOID

2.7. GPS

2.8. GPS_HIST

2.9. GPS_IMPORT

2.10. GPSMREZA

2.11. GPSPROJECT

2.12. GPSPROJECTMREZA

2.13. GRAVIMETRICNA

2.14. GRAVIMETRICNA_HIST

2.15. GRAVMERITVE

2.16. GRAVMERITVE_HIST

2.17. GRAVPROJECTDATA

2.18. HORIZONTALNA

2.19. HORIZONTALNA_HIST

2.20. HZPROJECTDATA

2.21. HZ_TIP_TOCKE

2.22. INSTRUMENT

2.23. IZVAJALEC

2.24. LOG

2.25. LOG_NAPAKE

2.26. METODA

2.27. METODAETRS

2.28. METODAGK

2.29. METODAHN

2.30. NACIN_STABILIZACIJE

2.31. NA_V

2.32. NAVEZNIREPERJI

2.33. OZNAKA

2.34. POD_RED_MREZE

2.35. POLIGON

2.36. POLIGON_HIST

2.37. RED_MREZE

2.38. RED_POLIGONA

2.39. REPER

2.40. REPER_HIST

2.41. REPERPROJECTDATA

2.42. SDO_DR

2.43. SDO_GU

2.44. SDO_KO

2.45. SDO_NA

2.46. SDO_OB

2.47. SDO_REZI_5

2.48. SDO_UE

2.49. STABILIZACIJA

2.50. STATUS

2.51. TEMP_NA_G

2.52. TESTFILES

2.53. TOCKA

2.54. TOCKA_HIST

2.55. TOCKA_SDO

3. Tehnična arhitektura

4. Nastavitve grafičnega okolja

4.1. Lokacija rastrov

4.2. Nastavitve grafičnih slojev

4.3. Struktura rastrov

4.3.1. Zoom levels

4.3.2. Koordinate

4.3.3. Primeri

4.3.4. Struktura direktorija za rastre

5. Opis namestitve

5.1. Opis aplikacij in modulov aplikacij

5.2. Razporeditev aplikacij po strežnikih

5.3. Potrebna sistemska programska oprema

5.4. Potrebna licenčna programska oprema

5.5. Potrebna strojna oprema

5.6. Podrobna navodila za namestitev aplikacij

5.6.1. Nastavitev JDBC Resource:

5.6.2. Deploy aplikacije

5.7. Namestitvene procedure za bazo

5.8. Namestitvene procedure

6. Priporočljiva politika izdelave varnostnih kopij aplikacij

7. Uporabniška navodila

1 Copyright © 2014 bySinergise

Centralna evidenca geodetskih točk

1.Logični model baze podatkov

1.1.Entitetno-relacijski diagram

1.2 Povezave med entitetami

Povezave med entitetami so napisane pri posamezni entiteti v poglavju 2.

2.Fizični model baze podatkov

2.1.Seznam tabel z opisi

Ime tabele / Število stolpcev / Število indeksov / Velikost / Opis
COUNTRY / 3 / 1 / 64K / Datumi držav
DATOTEKEPRERACUNA / 2 / 1 / 64K / Datoteke preračuna
DATUM / 6 / 1 / 64K / Šifrant datumov
FOTOGRAFIJE / 4 / 2 / 64K / Seznam fotografij na dani točki
GEOID / 2 / 1 / 64K / Šifrant geoidov
GPS / 14 / 6 / 192K / Podatki GNSS meritve
GPS_HIST / 14 / 3 / 192K / Sprembe na GNSS meritvi
GPS_IMPORT / 4 / 0 / 576K / Začasna tabela
GPSMREZA / 3 / 1 / 64K / Šifrant GNSS mrež
GPSPROJECT / 2 / 2 / 64K / GNSS projekti
GPSPROJECTMREZA / 11 / 2 / 64K / GPS mreže na danem projektu
GRAVIMETRICNA / 18 / 3 / 64K / Gravimetrična meritev
GRAVIMETRICNA_HIST / 18 / 0 / 64K / Spremebe podatkov za gravimetrične meritve
GRAVMERITVE / 18 / 1 / 64K / Dejanska merjenja za dano meritev
GRAVMERITVE_HIST / 18 / 0 / 64K / Zgodovina merjenj
GRAVPROJECTDATA / 4 / 2 / 64K / Gravimetrični projekti
HORIZONTALNA / 15 / 4 / 21M / Horizontalne meritve
HORIZONTALNA_HIST / 15 / 0 / 17M / Spremembe podatkov horizontalnih meritev
HZPROJECTDATA / 3 / 2 / 64K / Projekti horizontalnih meritev
HZ_TIP_TOCKE / 2 / 1 / 64K / Šifrant tipov točk
INSTRUMENT / 6 / 1 / 64K / Šifrant inštrumentov
IZVAJALEC / 3 / 1 / 64K / Šifrant izvajalcev
LOG / 4 / 0 / 64K / Začasna tabela
LOG_NAPAKE / 4 / 0 / 64K / Začasna tabela
METODA / 6 / 1 / 64K / Šifrant HNO metod
METODAETRS / 6 / 1 / 64K / Šifrant ETRS metod
METODAGK / 6 / 1 / 64K / Šifrant GK metod
METODAHN / 6 / 1 / 64K / Šifrant Hn metod
NACIN_STABILIZACIJE / 6 / 1 / 64K / Šifrant načinov stabilizacije
NA_V / 29 / 0 / 704K
NAVEZNIREPERJI / 2 / 1 / 64K / Navezni reperji za dani poligon
OZNAKA / 3 / 1 / 64K / Šifrant oznak
POD_RED_MREZE / 2 / 1 / 64K / Šifrant pod redov mreže
POLIGON / 12 / 3 / 128K / Poligoni
POLIGON_HIST / 12 / 0 / 64K / Spremebe na poligonu
RED_MREZE / 5 / 1 / 64K / Šifrant redov mreže
RED_POLIGONA / 2 / 1 / 64K / Šifrant redov poligona
REPER / 18 / 3 / 2M / Reperska meritev
REPER_HIST / 17 / 1 / 896K / Spremembe podatkov reperskih meritev
REPERPROJECTDATA / 3 / 2 / 64K / Reperski projekti
SDO_DR / 5 / 2 / 64K / Prostorski sloj – država
SDO_GU / 5 / 2 / 64K
SDO_KO / 5 / 2 / 5M / Prostorski sloj – katastrske občine
SDO_NA / 5 / 2 / 15M / Prostorski sloj – naselja
SDO_OB / 5 / 2 / 64K / Prostorski sloj - občine
SDO_REZI_5 / 3 / 2 / 64K / Prostorski sloj – register zemljepisnih imen
SDO_UE / 5 / 2 / 64K / Prostorski sloj – upravne enote
STABILIZACIJA / 6 / 1 / 64K / Šifrant stabilizacij
STATUS / 6 / 1 / 64K / Šifrant statusov
TEMP_NA_G / 2 / 0 / 64K / Začasna tabela
TESTFILES / 5 / 1 / 64K / Začasna tabela
TOCKA / 42 / 2 / 41M / Točke ki nosijo meritve
TOCKA_HIST / 42 / 2 / 182M / Spremebe podatkov na točkah
TOCKA_SDO / 4 / 1 / 13M / Prostorski sloj - točke

Za vsako tabelo je v nadaljevanju opisan seznam atributov, povezave med tabelami ter druge informacije.

2.2.COUNTRY

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(19) / Y
2 / COUNTRYNAME / VARCHAR2(255 CHAR) / Y
3 / ISO / VARCHAR2(255 CHAR) / Y
Indeksi na tabeli COUNTRY
Unikatnost / Ime indeksa / Atributis
UNIQUE / SYS_C0040854 / ID

Ni prožilcev na tabeli COUNTRY

Kontrole znotraj tabele COUNTRY
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040854 / Primary Key / ENABLED / ID

COUNTRY se ne povezuje z nobenim objektom

Objekti, ki se navezujejo na tabelo COUNTRY
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / TOCKA / Table (FK)
GEO_TOCKE / CBTOCKETRANSFER_PKG / Package Body

2.3.DATOTEKEPRERACUNA

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID_PROJECTMREZA1 / NUMBER(10) / Y
2 / ID_FILE2 / NUMBER(19) / Y
Indeksi na tabeli DATOTEKEPRERACUNA
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
UNIQUE / SYS_C0040857 / ID_PROJECTMREZA, ID_FILE

Ni prožilcev na tabeli DATOTEKEPRERACUNA

Kontrole znotraj tabele DATOTEKEPRERACUNA
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040857 / Primary Key / ENABLED / ID_PROJECTMREZA, ID_FILE

DATOTEKEPRERACUNA se ne povezuje z nobenim objektom

Objekti, ki se navezujejo na tabelo DATOTEKEPRERACUNA
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / CBTOCKETRANSFER_PKG / Package Body

2.4.DATUM

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(10) / Y
2 / DATUM / VARCHAR2(255 CHAR)
3 / GPS / NUMBER(10) / Y
4 / HZ / NUMBER(10) / Y
5 / REP / NUMBER(10) / Y
6 / GRAV / NUMBER(10) / Y
Indeksi na tabeli DATUM
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
UNIQUE / SYS_C0040863 / ID

Ni prožilcev na tabeli DATUM

Kontrole znotraj tabele DATUM
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040863 / Primary Key / ENABLED / ID

DATUM se ne povezuje z nobenim objektom

Objekti, ki se navezujejo na tabelo DATUM
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / GPSPROJECTMREZA / Table (FK)
GEO_TOCKE / GRAVPROJECTDATA / Table (FK)
GEO_TOCKE / REPER / Table (FK)
GEO_TOCKE / TOCKA / Table (FK)

2.5.FOTOGRAFIJE

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(19) / Y
2 / FOTO / NUMBER(19)
3 / TOCKA / NUMBER(19)
4 / PRIORITY / NUMBER(10) / Y
Indeksi na tabeli FOTOGRAFIJE
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
NON-UNIQUE / FOTOGRAFIJE_TOCKA_FILE / TOCKA, FOTO
UNIQUE / SYS_C0040760 / ID

Ni prožilcev na tabeli FOTOGRAFIJE

Foreign Key Constraints on FOTOGRAFIJE
Ime / Atributi / Ref Table Owner / Ref Table Ime / Ref Atributi / Delete Rule / Status / Deferrable / Odložen
FKECB6D9702B4277F / TOCKA / GEO_TOCKE / TOCKA / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
Kontrole znotraj tabele FOTOGRAFIJE
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040760 / Primary Key / ENABLED / ID
Objekti, na katere se navezuje tabela FOTOGRAFIJE
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / TOCKA / Table

Noben objekt se ne povezuje na tabelo FOTOGRAFIJE

2.6.GEOID

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(10) / Y
2 / GEOID / VARCHAR2(255 CHAR)
Indeksi na tabeli GEOID
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
UNIQUE / SYS_C0040780 / ID

Ni prožilcev na tabeli GEOID

Kontrole znotraj tabele GEOID
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040780 / Primary Key / ENABLED / ID

GEOID se ne povezuje z nobenim objektom

Objekti, ki se navezujejo na tabelo GEOID
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / GPSPROJECTMREZA / Table (FK)
GEO_TOCKE / GRAVPROJECTDATA / Table (FK)
GEO_TOCKE / REPERPROJECTDATA / Table (FK)

2.7.GPS

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(19) / Y
2 / PROJECT / NUMBER(10) / Y
3 / REDMREZE / NUMBER(10)
4 / STEVILKA / VARCHAR2(255 CHAR)
5 / DELOVNOIME / VARCHAR2(255 CHAR)
6 / DOLZINAMERITVE / VARCHAR2(6 CHAR) / Y
7 / DATOTEKATRANSFORMACIJE / NUMBER
8 / X_STATUS / VARCHAR2(1 BYTE) / Y / 'P'
9 / X_USER_ID / VARCHAR2(30 BYTE) / Y / user
10 / X_D_FROM / DATE / Y / sysdate
11 / X_D_TO / DATE
12 / X_USER_ID_INSERT / VARCHAR2(30 BYTE)
13 / X_D_INSERT / DATE
14 / OPOMBA / NVARCHAR2(200)
Indeksi na tabeli GPS
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
NON-UNIQUE / GPS_FROM / X_D_FROM
NON-UNIQUE / GPS_ID_PROJ_STEV_REDMREZ / ID, PROJECT, STEVILKA, REDMREZE
NON-UNIQUE / GPS_ID_REDMREZE_STEV / ID, STEVILKA, REDMREZE
NON-UNIQUE / GPS_STEVILKA / STEVILKA
NON-UNIQUE / GPS_TODATE / X_D_TO
UNIQUE / SYS_C0040764 / ID
Prožilci na tabeli GPS
Ime prožilca / Status / Vzrok proženja / Pogoj pri proženju / Tip prožilca / Opis
GPS_DBT / ENABLED / INSERT OR UPDATE OR DELETE / BEFORE EACH ROW / DECLARE vSysdate date := sysdate; begin gps_var.old := null; gps_var.new := null; if not inserting then gps_var.old.ID:=:old.ID; gps_var.old.PROJECT:=:old.PROJECT; gps_var.old.REDMREZE:=:old.REDMREZE; gps_var.old.STEVILKA:=:old.STEVILKA; gps_var.old.DELOVNOIME:=:old.DELOVNOIME; gps_var.old.DOLZINAMERITVE:=:old.DOLZINAMERITVE; gps_var.old.DATOTEKATRANSFORMACIJE:=:old.DATOTEKATRANSFORMACIJE; gps_var.old.X_STATUS:=:old.X_STATUS; gps_var.old.X_USER_ID:=:old.X_USER_ID; gps_var.old.X_D_FROM:=:old.X_D_FROM; gps_var.old.X_D_TO:=:old.X_D_TO; gps_var.old.X_USER_ID_INSERT:=:old.X_USER_ID_INSERT; gps_var.old.X_D_INSERT:=:old.X_D_INSERT; gps_var.old.opomba:=:old.opomba; end if; gps_var.new.ID:=:new.ID; gps_var.new.PROJECT:=:new.PROJECT; gps_var.new.REDMREZE:=:new.REDMREZE; gps_var.new.STEVILKA:=:new.STEVILKA; gps_var.new.DELOVNOIME:=:new.DELOVNOIME; gps_var.new.DOLZINAMERITVE:=:new.DOLZINAMERITVE; gps_var.new.DATOTEKATRANSFORMACIJE:=:new.DATOTEKATRANSFORMACIJE; gps_var.new.X_STATUS:=:new.X_STATUS; gps_var.new.X_USER_ID:=:new.X_USER_ID; gps_var.new.X_D_FROM:=:new.X_D_FROM; gps_var.new.X_D_TO:=:new.X_D_TO; gps_var.new.X_USER_ID_INSERT:=:new.X_USER_ID_INSERT; gps_var.new.X_D_INSERT:=:new.X_D_INSERT; gps_var.new.x_d_from:= sysdate; gps_var.new.x_status:='P'; gps_var.new.x_user_id:= admin_pkg.get_user_id; if inserting then gps_var.new.x_user_id_insert:= admin_pkg.get_user_id; gps_var.new.x_D_INSERT:= sysdate; gps_var.new.opomba:=:new.opomba; else gps_pkg.insert_hist(deleting, vSysdate); end if; if not deleting then :new.ID:=gps_var.new.ID; :new.PROJECT:=gps_var.new.PROJECT; :new.REDMREZE:=gps_var.new.REDMREZE; :new.STEVILKA:=gps_var.new.STEVILKA; :new.DELOVNOIME:=gps_var.new.DELOVNOIME; :new.DOLZINAMERITVE:=gps_var.new.DOLZINAMERITVE; :new.DATOTEKATRANSFORMACIJE:=gps_var.new.DATOTEKATRANSFORMACIJE; :new.X_STATUS:=gps_var.new.X_STATUS; :new.X_USER_ID:=gps_var.new.X_USER_ID; :new.X_D_FROM:=gps_var.new.X_D_FROM; :new.X_D_TO:=gps_var.new.X_D_TO; :new.X_USER_ID_INSERT:=gps_var.new.X_USER_ID_INSERT; :new.X_D_INSERT:=gps_var.new.X_D_INSERT; :new.opomba:=gps_var.new.opomba; end if; end;
Omejitev pri povezavah na tabeli GPS
Ime / Atributi / Lastnik povezave / Ime povezane tabele / Ref Atributi / Pravilo brisanja / Status / Odloženost / Odložen
FK1148AFC1D97FC / ID / GEO_TOCKE / TOCKA / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
FK1148A916EAF90 / PROJECT / GEO_TOCKE / GPSPROJECTMREZA / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
FK1148A3F7C2239 / REDMREZE / GEO_TOCKE / RED_MREZE / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
Kontrole znotraj tabele GPS
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040764 / Primary Key / ENABLED / ID
Objekti, na katere se navezuje tabela GPS
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / TOCKA / Table
GEO_TOCKE / GPSPROJECTMREZA / Table
GEO_TOCKE / RED_MREZE / Table
Objekti, ki se navezujejo na tabelo GPS
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / CBTOCKETRANSFER_PKG / Package Body
GEO_TOCKE / GPS_PKG / Package Body
GEO_TOCKE / GPS_VAR / Package
GEO_TOCKE / TOCKE_GPS_VSE / View
GEO_TOCKE / TOCKE_VSE / View
GEO_TOCKE / GPS_DBT / Trigger

2.8.GPS_HIST

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(19) / Y
2 / PROJECT / NUMBER(10) / Y
3 / REDMREZE / NUMBER(10)
4 / STEVILKA / VARCHAR2(255 BYTE)
5 / DELOVNOIME / VARCHAR2(255 BYTE)
6 / DOLZINAMERITVE / VARCHAR2(6 BYTE) / Y
7 / DATOTEKATRANSFORMACIJE / NUMBER
8 / X_STATUS / VARCHAR2(1 BYTE) / Y
9 / X_USER_ID / VARCHAR2(30 BYTE) / Y
10 / X_D_FROM / DATE / Y
11 / X_D_TO / DATE
12 / X_USER_ID_INSERT / VARCHAR2(30 BYTE)
13 / X_D_INSERT / DATE
14 / OPOMBA / NVARCHAR2(255)
Indeksi na tabeli GPS_HIST
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
NON-UNIQUE / GPS_HIST_FROM / X_D_FROM
NON-UNIQUE / GPS_HIST_ID / ID
NON-UNIQUE / GPS_HIST_TO / X_D_TO

Ni prožilcev na tabeli GPS_HIST

Ni omejitev na tabeli GPS_HIST

GPS_HIST se ne povezuje z nobenim objektom

Objekti, ki se navezujejo na tabelo GPS_HIST
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / GPS_PKG / Package Body

2.9.GPS_IMPORT

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / OZNAKA / VARCHAR2(30 BYTE)
2 / N / NUMBER
3 / E / NUMBER
4 / H / NUMBER

Ni indeksov na tabeli GPS_IMPORT

Ni prožilcev na tabeli GPS_IMPORT

Ni omejitev na tabeli GPS_IMPORT

GPS_IMPORT se ne povezuje z nobenim objektom

Objekti, ki se navezujejo na tabelo GPS_IMPORT
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / CBTOCKETRANSFER_PKG / Package Body

2.10.GPSMREZA

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(10) / Y
2 / SIFRA / VARCHAR2(255 CHAR)
3 / VRSTA / VARCHAR2(255 CHAR)
Indeksi na tabeli GPSMREZA
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
UNIQUE / SYS_C0040782 / ID

Ni prožilcev na tabeli GPSMREZA

Kontrole znotraj tabele GPSMREZA
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040782 / Primary Key / ENABLED / ID

GPSMREZA se ne povezuje z nobenim objektom

Objekti, ki se navezujejo na tabelo GPSMREZA
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / GPSPROJECTMREZA / Table (FK)
GEO_TOCKE / CBTOCKETRANSFER_PKG / Package Body
GEO_TOCKE / TOCKE_GPS_VSE / View
GEO_TOCKE / TOCKE_VSE / View

2.11.GPSPROJECT

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(10) / Y
2 / IME / VARCHAR2(255 CHAR) / Y
Indeksi na tabeli GPSPROJECT
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
UNIQUE / SYS_C0040767 / ID
UNIQUE / SYS_C0040768 / IME

Ni prožilcev na tabeli GPSPROJECT

Kontrole znotraj tabele GPSPROJECT
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040767 / Primary Key / ENABLED / ID
SYS_C0040768 / Unique / ENABLED / IME

GPSPROJECT se ne povezuje z nobenim objektom

Objekti, ki se navezujejo na tabelo GPSPROJECT
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / GPSPROJECTMREZA / Table (FK)
GEO_TOCKE / CBTOCKETRANSFER_PKG / Package Body

2.12.GPSPROJECTMREZA

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(10) / Y
2 / GPSMREZA / NUMBER(10) / Y
3 / DATUM / NUMBER(10) / Y
4 / LETOMERITVE / NUMBER(10) / Y
5 / JULIJANSKIDANOD / NUMBER(10) / Y
6 / JULIJANSKIDANDO / NUMBER(10) / Y
7 / TEDEN / NUMBER(10) / Y
8 / IZVAJALEC / NUMBER(10)
9 / PROJECT / NUMBER(10) / Y
10 / GEOID / NUMBER(10) / Y
11 / OPOMBA / VARCHAR2(255 CHAR)
Indeksi na tabeli GPSPROJECTMREZA
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
NON-UNIQUE / GPSPROJECTMREZA_ID_MREZA / ID, GPSMREZA
UNIQUE / SYS_C0040778 / ID

Ni prožilcev na tabeli GPSPROJECTMREZA

Omejitev pri povezavah na tabeli GPSPROJECTMREZA
Ime / Atributi / Lastnik povezave / Ime povezane tabele / Ref Atributi / Pravilo brisanja / Status / Odloženost / Odložen
FK16721498C4E6CB09 / PROJECT / GEO_TOCKE / GPSPROJECT / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
FK167214987AE0C9D9 / DATUM / GEO_TOCKE / DATUM / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
FK16721498CB4B4A29 / IZVAJALEC / GEO_TOCKE / IZVAJALEC / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
FK167214987B38D153 / GEOID / GEO_TOCKE / GEOID / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
FK16721498111CC13F / GPSMREZA / GEO_TOCKE / GPSMREZA / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
Kontrole znotraj tabele GPSPROJECTMREZA
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040778 / Primary Key / ENABLED / ID
Objekti, na katere se navezuje tabela GPSPROJECTMREZA
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / GPSPROJECT / Table
GEO_TOCKE / DATUM / Table
GEO_TOCKE / IZVAJALEC / Table
GEO_TOCKE / GEOID / Table
GEO_TOCKE / GPSMREZA / Table
Objekti, ki se navezujejo na tabelo GPSPROJECTMREZA
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / GPS / Table (FK)
GEO_TOCKE / CBTOCKETRANSFER_PKG / Package Body
GEO_TOCKE / TOCKE_GPS_VSE / View
GEO_TOCKE / TOCKE_VSE / View

2.13.GRAVIMETRICNA

Št.st. / Ime atributa / Tip podatka / Obvezno / Def. podatka / Komentar
1 / ID / NUMBER(19) / Y
2 / PROJECTDATA / NUMBER(10) / Y
3 / SREDJAVREDNOST / NUMBER(19,2)
4 / SREDJAVREDNOSTSIGMA / NUMBER(19,2)
5 / GEOPOTENCIALNAKOTA / NUMBER(19,2)
6 / LETO / NUMBER(10)
7 / VERTIKALNIGRADIENT / NUMBER(19,2)
8 / OZNAKA / NUMBER(10)
9 / OZNAKASTEVILKA / NUMBER(10)
10 / STEVILKA / NUMBER(10)
11 / REDMREZE / NUMBER(10) / Y
12 / X_STATUS / VARCHAR2(1 BYTE) / Y / 'P'
13 / X_USER_ID / VARCHAR2(30 BYTE) / Y / user
14 / X_D_FROM / DATE / Y / sysdate
15 / X_D_TO / DATE
16 / X_USER_ID_INSERT / VARCHAR2(30 BYTE)
17 / X_D_INSERT / DATE
18 / OPOMBA / NVARCHAR2(255)
Indeksi na tabeli GRAVIMETRICNA
Unikatnost / Ime indeksa / Atributi
NON-UNIQUE / GRAVIMETRICNA_INDEX / ID, REDMREZE, OZNAKA
NON-UNIQUE / GRAVIMETRICNA_REDMREZE / REDMREZE
UNIQUE / SYS_C0040798 / ID
Prožilci na tabeli GRAVIMETRICNA
Ime prožilca / Status / Vzrok proženja / Pogoj pri proženju / Tip prožilca / Opis
GRAVIMETRICNA_DBT / ENABLED / INSERT OR UPDATE OR DELETE / BEFORE EACH ROW / DECLARE vSysdate date := sysdate; begin gravimetricna_var.old := null; gravimetricna_var.new := null; if not inserting then gravimetricna_var.old.ID:=:old.ID; gravimetricna_var.old.PROJECTDATA:=:old.PROJECTDATA; gravimetricna_var.old.SREDJAVREDNOST:=:old.SREDJAVREDNOST; gravimetricna_var.old.SREDJAVREDNOSTSIGMA:=:old.SREDJAVREDNOSTSIGMA; gravimetricna_var.old.GEOPOTENCIALNAKOTA:=:old.GEOPOTENCIALNAKOTA; gravimetricna_var.old.LETO:=:old.LETO; gravimetricna_var.old.VERTIKALNIGRADIENT:=:old.VERTIKALNIGRADIENT; gravimetricna_var.old.OZNAKA:=:old.OZNAKA; gravimetricna_var.old.OZNAKASTEVILKA:=:old.OZNAKASTEVILKA; gravimetricna_var.old.STEVILKA:=:old.STEVILKA; gravimetricna_var.old.REDMREZE:=:old.REDMREZE; gravimetricna_var.old.X_STATUS:=:old.X_STATUS; gravimetricna_var.old.X_USER_ID:=:old.X_USER_ID; gravimetricna_var.old.X_D_FROM:=:old.X_D_FROM; gravimetricna_var.old.X_D_TO:=:old.X_D_TO; gravimetricna_var.old.X_USER_ID_INSERT:=:old.X_USER_ID_INSERT; gravimetricna_var.old.X_D_INSERT:=:old.X_D_INSERT; gravimetricna_var.old.opomba:=:old.opomba; end if; gravimetricna_var.new.ID:=:new.ID; gravimetricna_var.new.PROJECTDATA:=:new.PROJECTDATA; gravimetricna_var.new.SREDJAVREDNOST:=:new.SREDJAVREDNOST; gravimetricna_var.new.SREDJAVREDNOSTSIGMA:=:new.SREDJAVREDNOSTSIGMA; gravimetricna_var.new.GEOPOTENCIALNAKOTA:=:new.GEOPOTENCIALNAKOTA; gravimetricna_var.new.LETO:=:new.LETO; gravimetricna_var.new.VERTIKALNIGRADIENT:=:new.VERTIKALNIGRADIENT; gravimetricna_var.new.OZNAKA:=:new.OZNAKA; gravimetricna_var.new.OZNAKASTEVILKA:=:new.OZNAKASTEVILKA; gravimetricna_var.new.STEVILKA:=:new.STEVILKA; gravimetricna_var.new.REDMREZE:=:new.REDMREZE; gravimetricna_var.new.X_STATUS:=:new.X_STATUS; gravimetricna_var.new.X_USER_ID:=:new.X_USER_ID; gravimetricna_var.new.X_D_FROM:=:new.X_D_FROM; gravimetricna_var.new.X_D_TO:=:new.X_D_TO; gravimetricna_var.new.X_USER_ID_INSERT:=:new.X_USER_ID_INSERT; gravimetricna_var.new.X_D_INSERT:=:new.X_D_INSERT; gravimetricna_var.new.x_d_from:= sysdate; gravimetricna_var.new.x_status:='P'; gravimetricna_var.new.x_user_id:= admin_pkg.get_user_id; if inserting then gravimetricna_var.new.x_user_id_insert:= admin_pkg.get_user_id; gravimetricna_var.new.x_D_INSERT:= sysdate; gravimetricna_var.new.opomba:=:new.opomba; else gravimetricna_pkg.insert_hist(deleting, vSysdate); end if; if not deleting then :new.ID:=gravimetricna_var.new.ID; :new.PROJECTDATA:=gravimetricna_var.new.PROJECTDATA; :new.SREDJAVREDNOST:=gravimetricna_var.new.SREDJAVREDNOST; :new.SREDJAVREDNOSTSIGMA:=gravimetricna_var.new.SREDJAVREDNOSTSIGMA; :new.GEOPOTENCIALNAKOTA:=gravimetricna_var.new.GEOPOTENCIALNAKOTA; :new.LETO:=gravimetricna_var.new.LETO; :new.VERTIKALNIGRADIENT:=gravimetricna_var.new.VERTIKALNIGRADIENT; :new.OZNAKA:=gravimetricna_var.new.OZNAKA; :new.OZNAKASTEVILKA:=gravimetricna_var.new.OZNAKASTEVILKA; :new.STEVILKA:=gravimetricna_var.new.STEVILKA; :new.REDMREZE:=gravimetricna_var.new.REDMREZE; :new.X_STATUS:=gravimetricna_var.new.X_STATUS; :new.X_USER_ID:=gravimetricna_var.new.X_USER_ID; :new.X_D_FROM:=gravimetricna_var.new.X_D_FROM; :new.X_D_TO:=gravimetricna_var.new.X_D_TO; :new.X_USER_ID_INSERT:=gravimetricna_var.new.X_USER_ID_INSERT; :new.X_D_INSERT:=gravimetricna_var.new.X_D_INSERT; :new.Opomba:=gravimetricna_var.new.Opomba; end if; end;
Omejitev pri povezavah na tabeli GRAVIMETRICNA
Ime / Atributi / Lastnik povezave / Ime povezane tabele / Ref Atributi / Pravilo brisanja / Status / Odloženost / Odložen
FK4E25304C97D9BCD / OZNAKA / GEO_TOCKE / OZNAKA / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
FK4E25304CFC1D97FC / ID / GEO_TOCKE / TOCKA / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
FK4E25304C3F7C2239 / REDMREZE / GEO_TOCKE / RED_MREZE / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
FK4E25304C80B1F1B5 / PROJECTDATA / GEO_TOCKE / GRAVPROJECTDATA / ID / NO ACTION / ENABLED / No / No
Kontrole znotraj tabele GRAVIMETRICNA
Ime / Tip / Pogoj / Status / Atributi
SYS_C0040798 / Primary Key / ENABLED / ID
Objekti, na katere se navezuje tabela GRAVIMETRICNA
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / OZNAKA / Table
GEO_TOCKE / TOCKA / Table
GEO_TOCKE / RED_MREZE / Table
GEO_TOCKE / GRAVPROJECTDATA / Table
Objekti, ki se navezujejo na tabelo GRAVIMETRICNA
Lastnik povezave / Ime povezave / Tip povezave
GEO_TOCKE / GRAVMERITVE / Table (FK)
GEO_TOCKE / CBTOCKETRANSFER_PKG / Package Body
GEO_TOCKE / GRAVIMETRICNA_PKG / Package Body
GEO_TOCKE / GRAVIMETRICNA_VAR / Package
GEO_TOCKE / TOCKE_GRAV_VSE / View
GEO_TOCKE / TOCKE_VSE / View
GEO_TOCKE / GRAVIMETRICNA_DBT / Trigger

2.14.GRAVIMETRICNA_HIST